Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x

O firmie

Norma STANDARD 2 - 5.8.200Nowa wersja programu Norma STANDARD 2 5.8.200 - maj 2017

Kolejna wersja systemu do kosztorysowania Norma STANDARD, to nowe rozwiązania merytoryczne w programie i zestaw nowych katalogów. 

Lista najważniejszych zmian w programie
Program główny:
1.    Rozbudowano mechanizm pozwalający wyliczać koszty pracy deskowania.
2.    Dodano polecenie umożliwiające grupowe przypisanie zaznaczonych nakładów do materiałów pomocniczych.
3.    Wprowadzono możliwość łączenia nakładów na widoku kosztorysu.
4.    Poprawiono wywołanie okna katalogów i kartotek z poziomu funkcji „napisz, co chcesz zrobić”.
5.    Usunięto błąd związany z niewliczaniem do wartości RMS narzutów zdefiniowanych na poziomie działów w podsumowaniu.
6.    Zoptymalizowano obsługę okna „Cenniki” po wywołaniu poleceniem „Pokaż cennik”.
7.    Poprawiono prezentację słownika z nazwami kosztorysu dostępnego w oknie edycji strony tytułowej.
8.    Dodano polecenie „Przesuń pozycje” do podręcznego i głównego menu na karcie „Przedmiar”.
9.    Poprawiono upraszczanie pozycji czasu pracy rusztowań z jednostką miary „m-g”.
10.    Dodano kolumnę „Norma” w oknie właściwości nakładu na zakładce pozycje.
11.    Poprawiono działanie filtru „Pokaż zmodyfikowane” na karcie „Narzuty”.
 Importy/eksporty:
•    Poprawki w imporcie kosztorysów wydrukowanych do PDF z programów Rodos, Zuzia, Forte.
•    Dodano możliwość wczytania kosztorysu ofertowego PDF w formacie Rodos.
•    Poprawiono wczytywanie kodów CPV kosztorysów PDF w formacie Rodos.
•    Usprawniono wczytywanie struktury działów i obmiarów z kosztorysów PDF.
•    Poprawiono eksport wydruków do formatów *.xls, *.xlsx.
•    Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.
 Zestawienia:
•    Poprawiono prezentację tabeli elementów scalonych w kosztorysach z narzutami kwotowymi po odznaczeniu opcji prezentacji VAT-u w wierszu.
 Wydruki:
•    Wprowadzono możliwość użycia w danych strony tytułowej sekwencji "\n" jako znaku podziału linii.
•    Opcje wspólne wydruków umieszczono w zwijanej grupie.
•    Dodano nową opcję wspólną wydruków „Szablon kolumn pobieraj z kosztorysu”.
•    Na stronie tytułowej w opisie wiersza „Koszty zakupu doliczane do cen jedn.” dodano na końcu literę „M”.
•    Usunięto problem z brakiem linii na wydrukach, który mógł wystąpić w szablonach własnych.
•    W edytorze szablonu wydruku przedmiaru przywrócono możliwość edycji wierszy działów.
•    Poprawiono wyliczanie liczby stron wyświetlanych w znaczniku w przypadku drukowania wybranego zakresu stron.
•    Zoptymalizowano rozmieszczanie tekstów na wydrukach.
 Menedżer baz cenowych:
•    Poprawiono prezentację waluty.
•    Usprawniono edycję nakładów.
 Import cenników:
•    Rozbudowano import cenników RMS z plików zapisanych w formacie CSV.
 Nowe katalogi:
•    KNR AT-99 Roboty budowlane różne; Rozdział 03 EMO - Energooszczędny Montaż Okien w technologii STROPEX [ATHENASOFT wyd. I 2017]
 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
•    KSNR 1 0214 - poprawiono oznaczenia klas gruntu.
•    KNR 7-14 - uzupełniono opisy tekstowe katalogu.
•    KNR 9-30 0102 - poprawiono j.m. na szt.
•    ZKNR C-2 0201,0202 - dodano trzecią zaprawa do wyboru - błąd w druku.
•    KNR 7-14 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
•    KNR-W 7-21 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
•    KNR-W 2-05 0114-04 - poprawiono normę robocizny.
•    KNR-W 2-15 0519 02 - poprawiono normę zaworów 1 szt./szt. - błąd w druku.
•    KNR 5-24 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
•    KNR-W 4-01 0513-02 - poprawiono j.m. listew na m.