Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x

O firmie

Norma EXPERT - 5.9.300Tradycyjnie, w połowie kwartału ukazała się nowa wersja programu Norma EXPERT 5.9.300 - 3/2018

Uwaga!!!
Informujemy, że w 2019 r. ATHENASOFT zakończy wsparcie wszystkich swoich produktów w systemach Windows XP oraz Windows Vista. Ostatnim wydaniem, w którym pojawią się wersje aplikacji pracujące pod kontrolą tych systemów będzie BzG 1/2019. Począwszy od BzG 2/2019 do zainstalowania naszych programów i aktualizacji wymagany będzie Windows 7 SP1 lub nowszy.
 
 

Lista najważniejszych zmian w programie
Program główny:
1.    Opracowano 64 bitową wersję programu Norma EXPERT.
2.    Rozbudowano dane strony tytułowej o:
a.    Datę zatwierdzenia przez inwestora.
b.    Dodatkowe poświadczenia:
i.    Zatwierdził.
ii.    Datę zatwierdzenia.
3.    Usprawniono wczytywanie plików IFC z poziomu okna „Projekty BIM związane z kosztorysem” – będzie zapamiętywana ostatnio wybrana lokalizacja.
4.    Rozbudowano wyszukiwanie pozycji z wariantami wg zgodności podstaw w oknie „Szukanie pozycji”.
5.    Poprawiono synchronizację między panelem nawigacyjnym i widokami przy zaznaczaniu pozycji.
6.    W oknie „Zapisz kosztorys” poprawiono obsługę opcji „Zapisz opisy pozycji z nazwami RMS”.
7.    Przywrócono możliwość wyświetlania zawartości cenników podłączonych do kosztorysu.
8.    Poprawiono skalowanie czcionki interfejsu w:
•    panelu „Właściwości nakładu” okna „Cenniki” oraz w menedżerze cenników,
•    panelu nawigacyjnym na zakładce „KNR”,
•    w oknie „Właściwości działu” (przy wielkości czcionki 125% brakowało przycisków do obsługi kodów CPV),
•    oknie „Import cennika” (przy imporcie systemu Intercenbud nie były prezentowane kryteria dostawców).
9.    Poprawiono odświeżanie listy zapisanych układów kolumn właściwych dla danego widoku.
10.    Usprawniono zaawansowane wyszukiwanie pozycji katalogowych w oknie wstawiania pozycji.
11.    Przy definiowaniu czasu pracy deskowań poprawiono prezentację danych w polu „Komplet deskowań wielkości”.
12.    Poprawiono obsługę i odświeżanie kluczy lokalizacji na karcie „PRZEDMIAR/OBMIAR”.
 Przeglądarka BIM:
•    Rozbudowano funkcjonalność przeglądarki BIM:
- umożliwiono prezentację zmian dokonanych w projekcie,
- dodano menu z poleceniami dostępnymi na pasku szybkiego dostępu do grup „Widok” i „Zaznaczenie” wstążki poleceń,
- umożliwiono nowy sposób nawigacji „Lot na stałej wysokości”,
- przy pomiarach będą zaznaczane na modelu wymiary dodane do paska wiersza przedmiaru,
- wprowadzono możliwość zapamiętywania wybranych widoków modelu,
- ustawiono minimalny rozmiar okna przeglądarki,
- dodano możliwość definiowania własnych filtrów na zakładce „Lista”,
- wprowadzono podpowiedzi do ikon umieszczonych na pasku szybkiego dostępu.
 Przedmiary:
•    Zmieniono obsługę klawisza „Insert”, który umożliwia wstawianie wierszy obmiarowych na karcie widoku PRZEDMIAR/OBMIAR. Będzie dostępny również w trybie edycji wyrażenia.
 Menedżer katalogów:
•    Po aktualizacji programu nie będą przywracane domyślne ustawienia wbudowanych zestawów katalogów korygowanych wcześniej przez użytkownika.
Wydruki:
•    Rozbudowano wydruk strony tytułowej o nowe dane („Data zatwierdzenia przez inwestora”, Dodatkowe poświadczenia: „Zatwierdził” i „Data zatwierdzenia”).
•    Poprawiono prezentację podsumowań sum częściowych i obliczeń pomocniczych w kolumnie „Opis” na wydrukach kosztorysów.
•    Skorygowano prezentację skróconych podsumowań na wydrukach „Kosztorys ofertowy” i „Same działy i pozycje”.
•    Do opcji formatu strony wydruku dodano parametr „Utrzymuj pozycje w całości”.
•    Poprawiono działanie opcji „KWOTY” na wydruku przedmiaru/obmiaru.
•    Na wydruku „Tabela elementów rozliczeniowych” umożliwiono wydruk kodów CPV w kolumnie „Podstawa”.
•    Poprawiono wydruk znakowań na wybranych stronach dokumentu.
•    Przywrócono możliwość edycji linii w szablonach tabelarycznych z poziomu wstążki poleceń.
 Import/eksport:
•    Eksport kosztorysów do pliku wymiany MS Projekt:
- Poprawiono eksport wg kluczy planów działów z opcją „Pomiń - elementy bez klucza”.
- Usprawniono zapis kosztorysów zawierających rozliczenie wykonanych robót.
- Dodano obsługę znaków nowej linii.
•    Dodano szablon importu dla kosztorysów ofertowych wydrukowanych do formatu PDF.
•    Dodano import numerów specyfikacji technicznych przypisanych działom z kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
•    Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.
 Wykonanie robót:
•    Dodano uwzględnianie pozycji z ujemnymi obmiarami w wartości całkowitej wykonanych robót.
 Nowe katalogi:
•    KNR AT-99 Roboty budowlane różne; Rozdział 05 Uszczelnienie kanałów wentylacyjnych i spalinowych [ATHENASOFT wyd. I 2018]
Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
•    KNR 2-37/GEO 0809-03,04 - poprawiono nakład szyn (błąd w druku).
•    KNR-W 2-02 01-09 - uaktualniono do VI wydania.
•    KNR AT-47 0106 - poprawiono j.m. na kpl.
•    KNR BC-02 0417-06 - poprawiono zawyżoną 100x normę R.
•    TZKNBK XVIII IVA 438-443 - poprawiono materiały i normy.
•    TZKNBK XVII - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
•    KNR AT-47 0107-01-04 - poprawiono normę środka transportowego.