Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x

O firmie

Norma EXPERT - 5.8.300Nowa wersja programu Norma EXPERT 5.8.300 - 3/2017

Tradycyjnie w połowie kwartału - ukazała się najnowsza wersja programu Norma EXPERT.

Lista najważniejszych zmian w programie

Program główny:

1. Dodano możliwość zdefiniowania wielu cen dla nakładu. 

2. Wprowadzono opcję sterującą opóźnieniem lub wyłączeniem pokazywania podpowiedzi w dymkach. 

3. Dodano opcję „Pokaż pozycję” w oknie edycji danych RMS. Umożliwia ona pokazanie na widoku kosztorysu tylko tych pozycji, w których dany nakład występuje. 

4. Rozbudowano edycję zestawów katalogów o możliwość dodawania jednocześnie wielu elementów do zestawu. 

5. Zwiększono wielkości pól „Nazwa” i „Adres” w oknie „Strona tytułowa”. Dodano kontrolki podziału okien edycyjnych pozwalające dostosować wielkość pól na potrzeby aktualnie edytowanych danych. 

6. Do tablicy symboli dodano symbol cala. 

7. Poprawiono edycję opisu w oknie „Właściwości pozycji” w przypadku dodania znaków nowej linii. 

8. W opcjach programu umożliwiono bezpośrednią edycję ścieżek do kosztorysów. 

9. Poprawiono zapamiętywanie listy szukanych tekstów w oknie "Szukaj na widoku kosztorysu". 

10. Poprawiono przenoszenie informacji o dostawcach przy kopiowaniu pozycji między kosztorysami. 

11. Usunięto zbędną kolumnę "Nr spec. techn." z widoku „Kosztorys > Działy”. 

12. Zmieniono kolejność wyświetlania cenników przy sortowaniu wg nazwy w oknie „Lista cenników”. 

13. Wprowadzono sortowanie listy dostawców wg nazwy przy edycji zakresu cen w oknie wyboru cenników. 

14. Ujednolicono zaokrąglanie wartości parametru „Długość cyklu życia obiektu” do dwóch miejsc po przecinku. 

15. Poprawiono działanie opcji przywracania domyślnych ustawień programu w oknie „Opcje kosztorysu”. 

16. Przywrócono możliwość wyszukiwania kosztorysów (w formatach *.kst, *.prd) wg tekstów w oknie „Otwórz kosztorys”. 

17. Dodano prezentację nazw kosztorysów w miniaturkach na pasku zadań systemu Windows. 

18. Poprawiono wczytywanie kodów i opisów ze słownika CPV do danych strony tytułowej. Dodatkowo wykluczono dublowanie tych rekordów w liście. 

19. Przy wyszukiwaniu nakładów usunięto konieczność powtórnego zatwierdzenia wybranych cenników po zmiennie opcji zakresu cen. 

20. Poprawiono odświeżanie widoków kosztorysu przy zmianie rozmiaru okna programu. 

21. Do wspólnych właściwości zaznaczonych nakładów dodano opcję „Całość inwestora”. 

22. Poprawiono wstawianie nowego wiersza obmiaru poprzez przycisk „Insert” w dolnym panelu „Obmiar/Przedmiar”. 

23. Usprawniono obsługę filtrów po wybraniu opcji „Idź do pozycji”. 

24. Poprawiono łączenie nakładów w sytuacji, gdy jeden z wybranych to deskowanie z włączoną opcją "Deskowania". 

25. Zoptymalizowano przenoszenie danych z zakładki „Import obmiarów” do przedmiaru. 

26. Poprawiono obsługę skrótu Alt+A (aktywny/nieaktywny) w panelu kosztorysu na zakładce „Przedmiar/Obmiar”. 

 Importy/eksporty:

Dodano automatyczną naprawę niepoprawnie zapisanych w kosztorysie współczynników cen. 

Dodano szablon importu kosztorysu ofertowego zapisanego w formacie PDF w programie Rodos. 

Szereg usprawnień importu kosztorysów z tekstowych plików PDF oraz ze skanów. 

 Zestawienia:

Na karcie „Zestawienia” rozbudowano menu kontekstowe o możliwość aktywacji i dezaktywacji działu. 

Zmieniono prezentację parametrów techniczno-ekonomicznych w „Tabeli elementów scalonych”. 

 Wydruki:

Uzupełniono podpowiedzi przycisków wstążki poleceń na karcie „Wydruki”. 

Dodano opcję pozwalającą wstawiać znaki wiodące tabulacji w spisie treści. 

Poprawiono na wydrukach prezentację nazw działów ze znakami nowej linii. 

Usprawniono eksport wydruków do formatów programu MS Excel. 

Poprawiono prezentację w szablonach zestawień RMSO po dodaniu dużej ilości kolumn. 

Usunięto zdublowany wybór ustawień w opcjach wydruku kosztorysu ofertowego. 

 Menedżer katalogów:

Uszczegółowiono opis przycisku umożliwiającego import katalogów własnych z programu Norma PRO. 

Poprawiono definiowanie oraz obsługę modyfikacji pozycji w katalogach własnych. 

 Import cenników:

Dodano komunikat informujący o próbie importu bazy cenowej zapisanej w nieznanym formacie. 

Poprawiono edycję kolumny „Wartość domyślna” w edytorze szablonów cenników CSV. 

Dodano rozpoznanie pojedynczych plików CSV przy imporcie cenników firmy BISTYP-CONSULTING umieszczonych na płycie. 

Poprawiono wyliczanie objętości zasypki po zdefiniowaniu danych obiektu w module „Wykopy”. 

W module „Wykonane roboty” poprawiono prezentację danych w kolumnie „Razem” na widoku „Wykonane roboty”. 

Nowe katalogi:

KNR AT-38 Systemy ociepleń ATLAS [ATHENASOFT wyd. I 2017] 

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

KNR 9-09 0402-0404 - grubości ścian zaniżone o 25 mm - błąd w druku. 

KNNR 10 0503-01 - poprawiono nakłady darniny. 

KNNR 10 0706 - uzupełniono brakujące warianty. 

TZKNBK VII - kompleksowy przegląd i poprawa błędów. 

TZKNBK VIII - kompleksowy przegląd i poprawa błędów. 

TZKNBK IX - kompleksowy przegląd i poprawa błędów. 

KNR-W 4-01 0916 - poprawiono j.m. deski na m. 

KNR 2-16 0605 - wprowadzono wybór grubości blachy - błąd w druku.