Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x

Regulamin szkoleń

REGULAMIN CENTRUM SZKOLENIOWEGO PENTA

§ 1
Organizatorem szkoleń jest firma PENTA Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Władysława IV 43 w Gdyni tel./fax. 058  620-66-99
 
§ 2
Miejscem organizacji szkoleń jest siedziba firmy PENTA Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Władysława IV 43 w Gdyni lub inne miejsce wskazane przez Organizatora.
 
§ 3
Firma PENTA organizuje szkolenia w siedzibie firmy według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na stronie internetowej www.kosztorys.pl lub pod nr tel. 058 620-66-99
 
§ 4
Firma PENTA  zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników, które zapewniłoby samofinansowanie się szkolenia lub innych zdarzeń losowych
 
§ 5
W przypadku odwołania szkolenia, Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie uczestników szkolenia i zaproponować im odbycie szkolenia w innym terminie lub zwrócić w ciągu 10 dni roboczych wpłaconą kwotę.

§ 6
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
• przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego  
• uiszczenia przelewem opłaty za kurs na rachunek bankowy nr Volkswagen Bank Polska SA 69 2130 0004 2001 0166 8755 0001  na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 
§ 7
Firma PENTA Sp. z o.o. dopuszcza telefoniczną rezerwację miejsca na szkolenie. W tej sytuacji uczestnik zobowiązuje się do przesłania formularza zgłoszeniowego w ciągu 3 dni (od dnia dokonania rezerwacji) lub w innym, wyznaczonym przez firmę PENTA terminie.
 
§ 8
Firma PENTA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku, gdy uczestnik nie spełnieni warunków zawartych w § 7.
O przyjęciu na szkolenie organizowane przez firmę PENTA  decyduje kolejność zgłoszeń.
 
§ 9
Uczestnik ma prawo do:
• uzyskania niezbędnych informacji dotyczących programów szkoleń, terminów
• otrzymania od Organizatora materiałów szkoleniowych oraz świadectwa uczestnictwa w szkoleniu
• rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów na 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć
 
§ 10
Uczestnikowi, który rezygnuje ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub też będzie nieobecny na szkoleniu nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty oraz do otrzymania materiałów szkoleniowych i świadectwa uczestnictwa.
 
§ 11
Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej.

§ 12
Firma PENTA może przeprowadzić szkolenie w siedzibie klienta po spełnieniu przez klienta następujących warunków:
• liczba uczestników szkolenia nie może być niższa niż 8 osób;
• klient zobowiązuje się do zapewnienia sali wykładowej oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia
• klient zobowiązuje się pokryć koszty dojazdu i zakwaterowania trenera oddelegowanego przez firmę PENTA do przeprowadzenia szkoleni
 
§ 13
Regulamin obowiązuje od 19 lutego 2008 r.