Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x

Podstawy Kosztorysowania - zasady teoretyczne

Wymiar: 1dzień / 7h
Godziny: 9.00-16.00
Forma: wykład
Cena:  400zł (+VAT)*
Rezerwacja: ograniczona liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszenia


Wykład przeznaczony jest dla:

- początkujących kosztorysantów dopiero rozpoczynających pracę w branży
- osób mających styczność z tematyką kosztorysową lub branżą budowlaną, którzy chcieliby nabyć elementarną wiedzę
- kosztorysantów pragnących uporządkować oraz usystematyzować posiadaną już wiedzę teoretyczną oraz praktyczną
- kosztorysantów powracających na rynek pracy
- wszystkich, którzy pracują z programami kosztorysowymi (m.in. Norma Standard, Norma PRO, eXpert), planujących zakup lub pracę z programem kosztorysowym
- wszystkich zainteresowanych podstawową teorią kosztorysowania

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:
- zainteresowanie tematyką kosztorysowania oraz zagadnieniami z branży budowlanej
- predyspozycje do wykonywania technicznego zawodu
- brak szczególnych wymagań

Korzyści:
- nabycie aktualnej wiedzy dotyczącej pojęć kosztorysowych, zasad kosztorysowania robót budowlanych oraz powiązanych z nimi regulacji prawnych
- zapoznanie ze sposobami oraz wzorcami postępowania przy kalkulacji cen robót budowlanych
- uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego udział w wykładzie
- wykład stanowi wstęp do warsztatów komputerowych: Podstawy kosztorysowania w programie Norma

Wykład wygłasza:
- dr inż. nauk technicznych
- specjalista ds. kosztorysowania robót budowlanych
- wykładowca uczelni wyższej
- Certyfikowany Kosztorysant Budowlany
- członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa  
- członek Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Umiejętności zdobywane na szkoleniu - program szkolenia:

- Proces inwestycyjny i powstawanie obiektów budowlanych. Rola kosztorysów w procesie inwestycyjno-budowlanym.
- Zamawianie robót budowlanych. Wartość zamówienia na roboty budowlane (kosztorys jako podstawa obliczania ceny za roboty budowlane).
- Rodzaje kosztorysów budowlanych (inwestorski, ofertowy, zamienny, powykonawczy) i podstawy ich sporządzania.
- Postawy prawne sporządzania kosztorysów na roboty budowlane. 
- Obmiar i przedmiar jako kluczowy element kosztorysu (podstawowe zasady konstrukcji obmiaru i przedmiaru robót).
- Metody kalkulacji kosztorysowej – formuły kalkulacyjne.
- Składniki ceny kosztorysowej: kalkulacja ceny robocizny (R), kalkulacja wartości materiałów (M), koszty zakupu materiałów (Kz), kalkulacja wartości pracy sprzętu budowlanego (S), ustalanie kosztów pośrednich (Kp), kalkulacja zysku (Z), dodatki do ceny kosztorysowej. Zasady indywidualnej kalkulacji kosztów robót budowlanych.
 - Podstawy techniczne sporządzania kosztorysu budowlanego (dokumentacja projektowa, przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Założenia wyjściowe i Protokół danych wyjściowych do kosztorysowania).
- Podstawy rzeczowe kalkulacji kosztorysowej. 
- Podstawy cenowe kalkulacji kosztorysowej.
- Kosztorysowanie na różnych poziomach agregacji robót (roboty proste, asortymenty, elementy obiektów, obiekty).
- Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych. Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych.
- Zasady ustalania wynagrodzenia wykonawcy i rozliczeń za wykonane roboty budowlane.
- Ćwiczenia z praktycznego kosztorysowania.


*Cena zawiera: materiały szkoleniowe, obiady, gorące napoje, wodę, zaświadczenie uczestnictwa w wykładzie.
Nie zapewniamy noclegów.

Zalecane szkolenie uzupełniające: Podstawy kosztorysowania w programie Norma