Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x

Charakterystyka Energetyczna

Wymiar:
- warsztaty komputerowe: 2 dni / 12h - czwartek/piątek, godz. 9.00-15.00
- konsultacje: 2h - dzień powszedni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
- samodzielna praca kontrolna: 14 dni - podstawa zaliczenia praktycznej części  kursu

Cena: 1600zł (+VAT)*

Rezerwacja: ograniczona liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszenia   


Szkolenie przeznaczone jest dla:
- kadr inżynierskich budownictwa w zakresie metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej
dla projektu budowlanego oraz budynków i mieszkań
- inżynierów wykorzystujących w codziennej pracy oprogramowanie komputerowe

Obowiązkowe przygotowanie Inżynierów:
- ukończone studia na kierunkach:
architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne
- posiadanie stosownych uprawnień budowlanych do sporządzania projektów
- wymagane jest załączenie kopii posiadanych kwalifikacji
- znajomość treści ustawy: Dziennik Ustaw Nr 161 Poz. 1279 z dn. 27.08.2009r.
- podstawowa znajomość obsługi komputera

Korzyści:
- wydanie świadectwa przez Pomorską Radę NOT, potwierdzającego uprawnienie zawodowe przeszkolonego Inżyniera budowlanego w zakresie praktycznego sporządzania metodyki obliczania charakterystyki energetycznej dla projektu budowlanego oraz budynków i mieszkań
- dodatkowo świadectwo PR NOT będzie dokumentem rekomendującym Inżyniera do wpisu w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
- wystawienie świadectwa energetycznego uzgodnionego budynku/mieszkania
- przekazanie licencji oprogramowania Termo producenta Intersoft do sporządzania charakterystyki energetycznej

Umiejętności zdobywane na szkoleniu - program szkolenia:
• Podstawy prawne - 2 godz.
• Charakterystyka energetyczna budynku - 2 godz.
• Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej – program komputerowy Termo firmy Intersoft - 8 godz.
• Samodzielna praca szkolonego – sporządzenie charakterystyki energetycznej domu lub mieszkania dla zleceniodawcy przy wykorzystaniu oprogramowania Termo firmy Intersoft - 14 dni
• Weryfikacja i konsultacja wykonanych prac - 2 godz.
 
Podstawy prawne:
Dyrektywa europejska 2002/91/WE
1.1.A. Obliczanie wydajności cieplnej, przenikania i klasy energetycznej budynku.

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku
1.2.A. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej przy wykorzystaniu  programu komputerowego Termo firmy Intersoft.


*Cena szkolenia zawiera:
- nadzór merytoryczny NOT
- świadectwo ukończenia kursu wraz z licencją programu użytkowego Termo firmy Intersoft po zaliczeniu pracy kontrolnej, tj. sporządzeniu charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania
- materiały szkoleniowe
- gorące napoje, wodę
Nie zapewniamy noclegów.


Dodatkowe informacje:
penta@penta.com.pl
Tel: 58 620 66 99